Étkeztetés

Tisztelt Szülők! 

Kérjük a jövőben a végleges étkezési lemondást, módosítási szándékot vagy a végleges lemondást e-mailen előre jelezni szíveskedjenek, mivel az új rendszerben automatikusan állítjuk ki a következő havi számlákat. 

FIGYELEM! Ebéddel kapcsolatos bejelentéseket továbbiakban kizárólag a következő email címen kérjük jelezni:  etkezes.andrassy@gmail.com

Tárgy hónapban az étkezést lemondani, vagy módosítani (csak ebéd stb.) NEM LEHET, az arra kiállított számlát ki kell fizetni. A számla be nem fizetése, nem jelenti automatikusan az ebéd lemondását, minden lemondást jelezni kell a titkárság email címén. A számla sztornóznására vagy módosítására (pl.végleges ebéd lemondás, kedvezmény igénybevétele stb.) abban az esetben van lehetőség, ha az eredeti számla visszaküldésre kerül, ellenkező esetben minden számlát be kell fizetni.

Az ebédbefizetés 2020. novembertől megváltozott. 

Alapvető változás, hogy a kiállított számla az étkezés megrendelését is magába foglalja. 

Az új befizetési módok az alábbiak: 

Csekkes befizetés: 

Az ebéd számlát minden hónap elején a gyermekükkel hazaküldjük a csekkel együtt. A csekken a közleményben és a csekk szelvény „A megbízás (befizetés) jogcíme” részben is szerepeljenek a számla sorszámának utolsó számjegyei (Pl.: KS-652555S-2021/123 – a per jel utániak) és a gyermek neve. 

A befizetést igazoló csekk szelvényt szíveskedjenek adott hónap 15-ig gyermekükkel eljuttatni a titkárságra. 

Átutalásos fizetés: 

Az ebéd számlát minden hónap elején a gyermekükkel hazaküldjük. 

Az utalás összegét az alábbi számlaszámra kell elutalni (mely a számlán is szerepel): 

11742283-16795097-10040007 

Az átutalásnál a közleményben szerepeljenek a számla sorszámának utolsó számjegyei (Pl.: KS-652555s-2021/123 – a per jel utániak) és a gyermek neve. 

Kérjük, a számlán szereplő pontos összeget utalják kerekítés nélkül az adott hónap 15-ig. 

Kérjük, amennyiben több gyermeke is az iskolánkban étkezik, az utalást gyermekenként és számlánként rendezze. 

1 gyerek 1 havi ebéd = 1 utalás 

Felhívnánk a figyelmet, hogy minden intézmény számlaszáma más, tehát ha más intézményben is jár gyermeke (pl. óvoda, másik iskola), akkor az utalást a megfelelő számlaszámra teljesítse. 

A hóközi ebédlemondások ugyanúgy a következő havi számlákból kerülnek levonásra. 

Amennyiben az adott tárgyhóban, az utalás vagy csekkszelvény másolatának eljuttatása a fent említett határidőig nem történik meg, a gyermek étkezését a következő hónapra nem tudjuk biztosítani. 

Árak: 

Menza (csak ebéd): 424 Ft / adag 

Kedvezményes (50%) menza: 212 Ft / adag 

Napközi (reggeli, ebéd, uzsonna): 704 Ft / adag 

Kedvezményes (50%) napközi: 352 Ft / adag

Vecsés, 2021. 05. 04.                                                            Köszönettel: Vezetőség