Iskolai élet

Békés Iskola Program

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy iskolánk elkötelezett a Békés Iskola Program Békés, biztonságos közösség szemlélete mellett. Ez azt jelenti, hogy az intézmény békítő szemlélettel közelít a felmerülő problémákhoz, konfliktusok esetén egységes eljárásrend bevezetésére törekszik a hosszabb távú folyamat során. E folyamat lezárásának célja, hogy az intézmény a Pedagógiai Programjába elemelje az iskolai bántalmazás-ellenes programot.

A békés közösség célja, hogy a gyermekek játékosan ismereteket szerezzenek arról, hogyan kell kiállni önmagukért, hogyan lehet odafigyelőn segíteni egymásnak, mikor célszerű vagy szükséges a konfliktusokat és bántalmazást jelezni, ezt hogyan tehetik meg. Cél az is, hogy felismerjék, hogy ha bántalmazás éri őket, és merjenek segítséget kérni a képzésben részt vett pedagógusoktól, szakemberektől.

Ehhez a diákok számára – főként az osztályfőnökök jelzése, kérése alapján – olyan foglalkozásokat és projekteket szervezünk, amelyben a gyermekek életkorának megfelelő ismereteket szereznek az önismeretéről, segítőkészségéről, általános illemtanról, az őket veszélyeztető helyzetekről, és annak elkerüléséről, vagy a bajban kérhető segítségnyújtásról. Ezzel összefüggésben ismereteik lesznek a bántalmazás és konfliktus közötti különbség meghatározásáról, arról, hogy milyen módszerekkel, technikákkal rendezhetőek a konfliktusok, és milyen eljárásrendet alkalmaz az osztályfőnök és az iskola abban az esetben, ha az iskolában a bántalmazás megtörtént.

Fő cél, hogy a gyermekek megtanulják, hogy hibázni mindenki hibázik, de meg kell tanulnunk kijavítani, vagyis jóvátenni a hibáinkat, konfliktusainkat. Ezáltal kialakítható egy közösség, amelyben odafigyelünk magunkra és mások igényeire is, és képesek vagyunk megbeszélni a nehéz helyzeteket is.

A programmal összefügésben időközönként tájékoztatni fogjuk a szülőket arról, hogy a program keretében milyen események kerülnek vagy kerültek megrendezésre, illetve milyen programokon, képzéseken vesznek részt a pedagógusok.