Alapítvány

Az Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány

Bemutatkozás

Az Alapítványról

Alapítványunkat 1995-ban az alapítók – a városrész általános iskolájának akkori igazgatója, a tanári kar három tagja és diákok szülei közül négyen – azzal a céllal hozták létre, hogy a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskolában tanuló és az Andrássy-telepen élő húsz év alatti fiatalok oktatási-nevelési kultúráját, szabadidejük tartalmasabb eltöltését támogassák.

A kuratóriumról

Az alapítók által választott kuratórium gondoskodik a beérkezett adományoknak az Alapító Okiratban meghatározott céloknak megfelelő felhasználásáról. A kuratórium személyi összetétele időközben változott, de a mindenkori tagság önzetlen munkájának köszönhetően az Alapítvány – közhasznú szervezetként – közel harminc éve folyamatosan és eredményesen működik. A jelenlegi kuratórium 2023. július 1-jétől kezdte meg tevékenységét. A kuratórium összetételében (három szülő, két tanár) szimbolikusan is kifejeződik az alapítóknak azon szándéka, hogy tovább erősítsék a gyermekekért felelős szülők és nevelők közötti együttműködést, a folyamatos kommunikációt a közös célok megvalósítása érdekében.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai 2023.07.01-től:

• Mezei Krisztina (szülő, elnök)
• dr. Fekete Zoltánné (szülő)
• Horváthné Gyurcsán Erika (pedagógus)
• Kissné Fehér Judit (pedagógus)
• Winkler István (szülő)

Kapcsolat: vecses.andrassyalapitvany@gmail.com

Milyen célokhoz kér és milyen célok megvalósításához nyújt támogatást az Alapítvány?

– A célzott korosztálynak szóló vagy aktív részvételükkel megvalósuló kulturális rendezvények: színjátszás, egyéb művészeti ágakban a tehetségek bemutatása
– a testi-lelki egyensúlyt biztosító életmód kialakítása és megőrzése: tömegsport, természetjárás, táboroztatás stb.
– környezettudatos magatartás megalapozása: a gyerekek korának megfelelő ismeretek beépítése a környezeti ártalmakról, az újrahasznosításról, az egészséges étkezésről stb.
– a tanulási, a digitális, az idegennyelvi és egyéb kompetenciák fejlesztése modern oktatási módszerekkel és programokkal
– szociális kompetenciák fejlesztése minden lehetséges módon és eszközzel: az érzelmi intelligencia, az együttműködési képesség és a tolerancia fejlesztése
– az élmény, mint motivációs tényező összekapcsolása az ismeretszerzési folyamattal: játék, interaktivitás, érzékszervi észlelés használata stb.
– a különféle tehetségek fel- és elismerését, fejlesztését, és az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló egyéb programok
– a közösségi célokért kifejtett tevékenységben, és a társakkal való viselkedésben kiemelkedően példamutató hozzáállás elismerése
– a felgyorsult generációváltás, az életünket meghatározó körülmények összetett és erőteljes változása mind a szülőknek, mind a tanároknak nagyobb kihívást jelentenek. Pedagógiai illetve nevelési kompetenciájuk megtámogatása a megfelelő szakemberek igénybevételét is megkövetelheti: a digitális és virtuális függőség, valamint az internetfüggőség kialakulásának megelőzése illetve megszüntetése, a stresszkezelés, az erőszakmentes kommunikáció használata a nevelési folyamatban, a depresszió és szorongás jeleinek felismerése a gyerekeknél

Hogyan támogathatja az Alapítványt?

• Utalással: a 65100091-10095832-00000000 számú számlaszámára.

Alapítványunk közhasznú, mely társasági adót fizető társas vállalkozások (Bt., Kkt., Kft., Zrt. Nyrt.) számára kedvező adakozási lehetőséget biztosít, így a pénzadományaik után adókedvezmény vehető igénybe.
Ehhez azonban fontos, hogy az adomány átutalásakor megadják a vállalkozásuk adószámát és székhelyét, illetve hogy az Alapítvány mely közhasznú tevékenységét kívánják támogatni.
Az Alapítvány közhasznú tevékenységei:
1. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
2. Kulturális tevékenység
3. A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ism.oktatása
4. Sporttevékenység
Ezen társas vállalkozások (Bt., Kkt., Kft., Zrt. Nyrt.) számára az adóévben befizetett adomány összegéről Alapítványunk adományozási igazolást állít ki, mellyel érvényesíteni tudják az adókedvezményt.

SZJA 1% felajánlásával. Adószámunk: 18669567-1-13
Eszköz, tárgy felajánlásával
Szolgáltatás felajánlásával

Támogatásukat előre is köszönjük!