Munkatársaink

Pedagógusaink:

Veszprémi Klára – igazgató, történelem
Bukovicsné Benkes Andrea – igazgatóhelyettes, tanító
Szentgróti-Tóth Tamás – igazgatóhelyettes, fizika

Apkó Zsuzsanna – földrajz
Barna Lászlóné – tanító
Benczédi Beatrix – iskolapszichológus
Berényi Mária – földrajz, matematika
Bird-Németh Éva – matematika
Borhi Réka – gyógypedagógus
Csikósné Plauschin Katalin – matematika, ének
Csorba Lászlóné – angol
Dominek Tünde – tanító
Dudás Laura Erika – tanító
Enyedi Gábor – informatika
Fejérné Gál Tímea – tanító
Fórizs Hajna – angol
Gilszki Adrienn – tanító
Gyöpösné Gémes Ilona Anikó – magyar nyelv és irodalom, ének
Horváth Zoltán – vizuális kultúra, technika
Horváthné Gyurcsán Erika – magyar nyelv és irodalom
Jakabacska Zsolt – testnevelés
Kabai Gabriella – testnevelés
Kiss Éva – kémia
Kiss Gábor – történelem, magyar nyelv és irodalom
Kissné Fehér Judit – természetismeret, biológia, földrajz
Kissné Szabó Katalin Szilvia – tanító
Kovács Krisztina – tanító
Kovácsné Gyetvai Györgyi – tanító
Kürti Orsolya – tanító
Malinkó Judit – magyar nyelv és irodalom
Máriás-Czövek Ágnes – angol óraadó
Mihályi Istvánné – tanító, testnevelés tanár
Pongó Nelli – testnevelés óraadó
Simon Gyöngyi- matematika
Szabó Zita – tanító
Szász Beáta Mónika – gyógypedagógus
Várszegi Krisztina – tanító
Zakics Bence – Testnevelés óraadó

Pedagógiai asszisztensek:

Albert Mónika
Huberné Oláh Rita
Kenyó Andrea
Makláryné Bálint Brigitta
Parti Mária Ágnes
Szabados Ágnes

Iskolatitkárok:

Balogh Rita Edina
Pongó Nelli

Technikai dolgozók:

Csibiné Nagy Magdolna – takarító
Jászberényi Lászlóné – takarító
Markos László – karbantartó
Tudja Andrásné – takarító
Szász Ferenc – karbantartó
Wunsch Ildikó – portás

Önkormányzati dolgozók:

Guth Rita – kisegítő dolgozó
Gyenis Károlyné – konyhás
Juhász Gyuláné – délutáni portás
Moraveczné Böckl Annda – konyhás
Török Zsuzsanna – konyhás