december 8, 2019

Iskolánk

Ebben az évben is fő céljaink közé tartozik iskolánk épületének, eszközeinek, környezetének megóvása, további fejlesztése. Kiemelt oktatási feladatunknak tartjuk a kompetenciák fejlesztését.

Fő nevelési célunk marad a kulturált viselkedés szabályainak megismertetése, betartatása, az agresszív megnyilvánulások visszaszorítása, megelőzése.

Házirendünk néhány esetben módosításra került:

  • az iskola hírnevének megőrzését célzó,
  • a magántanulói státuszt érintő
  • és az iskola környezetében a dohányzást tiltó pontokban.