november 15, 2019

iskolánk

Ebben az évben is fő nevelési céljaink közé tartozik az egyre szebbé, felszereltebbé váló iskolánk épületének eszközeinek, bútorainak, környezetének megóvása, további fejlesztése. Kiemelt oktatási feladatunknak tartjuk a kompetenciák fejlesztését.

Fő nevelési célunk marad a kulturált viselkedés szabályainak megismertetése, betartatása, az agresszív megnyilvánulások visszaszorítása, megelőzése.

Házirendünk néhány pontban módosításra került.

  • az iskola hírnevének megőrzését célzó
  • magántanulói státuszt érintő
  • az iskola környezetében a dohányzást tiltó pontokban.