AKTUALITÁSOK

Augusztus és szeptemberi ebéd befizetéssel kapcsolatos fontos információk!

Augusztus 24-28-ig hétre aki kér étkeztetést az szíveskedjen jelezni 08.17-ig a következő e-mail címen: analap.iskola@gmail.com Szeptember hónapra ebéd befizetés időpontja 2020.08.24-25. 8.00-16.00 óráig!

Pót befizetésre nincs lehetőség!

A Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola tantestülete a 2019-20-as tanévben Pedagógus napi elismerésre Berényi Mária és Malinkó Judit tanárnőt szavazta meg.

Berényi Mária nyolc éve tagja a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola tantestületének. Háromgyerekes anyaként is nagy szeletet vállal az intézményi feladatokból. Mind a gyerekek, mind a munkatársai felé rendkívüli segítőkészséggel fordul. Gyors, kreatív, hatékony munkavégzés jellemzi. A 2019-20-as tanévben végzős osztályfőnökként, felsős munkaközösség-vezetőként mentortanári pedagógus szakvizsgát szerzett. Munkáját ezúton is köszönjük.

Malinkó Judit 2017 augusztusa óta tagja a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola tantestületének, s ez alatt a pár év alatt kivívta kollégái elismerését. Nem véletlen, hiszen tevékenyen részt vesz az iskolai programokban, a kezdetektől segíti a Belső Ellenőrzési Csoport munkáját. Szakmai elkötelezettségét mutatja, hogy a Bolyai magyar versenyre felkészített csapatok közül az egyik országos döntős lett. Kiváló osztályfőnök: a gyerekek és a szülők egyaránt szeretik és tisztelik. Osztályával évről évre látványos és szívet melengető farsangi produkciókkal kápráztatja el iskolánk közösségét. Munkáját ezúton is köszönjük.

Kedves Szülők!
Ballagási ünnepségünk június 12-én délelőtt 10 órakor kezdődik.
Az udvaron kijelölt, helyen a járványhelyzet szabályait betartva, diákonként 2 szülő vehet részt.
Bejárat a nagykapun lesz lehetséges.   
Eső esetén az ünnepség zárt térben lesz megtartva, ahol a jelenlegi rendelkezések alapján szülők nem vehetnek részt. Reméljük, erre nem kerül sor.
 
Köszönjük a megértésüket:
a szervezők és a nyolcadikos osztályfőnökökKedves szülők!

Iskolánkban 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is a tantermen kívüli, digitális munkarend marad érvényben, azzal a különbséggel, hogy a tanító vagy a szaktanár a lemaradó tanulók felzárkóztatására egyéni vagy kiscsoportos foglalkozást szervezhet. Ezalatt az időszak alatt – párhuzamosan – a szülők kérhetik természetesen gyermekük felügyeletét. 

Új rendelet értelmében június 16. és június 26. közötti időszakban is – szülői kérésre kiscsoportos foglalkozások keretében- biztosítjuk a tanulók felügyeletét 8-16 óráig. Nyári napközi iskolánkban nem indul.

Veszprémi Klára

 intézményvezető

Tisztelt Szülők!

A leendő elsősök szülői értekezletét 

június 10-én, szerdán 17 órakor

tartjuk iskolánkban. 

Veszprémi Klára  igazgató

Júniusi ebéd befizetéssel kapcsolatos fontos információk!

Ebéd befizetés időpontja 2020.05.27. 8.00-16.00 óráig!

Pót befizetésre nincs lehetőség!

Általános Iskolai beiratkozást segítő tájékoztatók az alábbi linken

KRÉTA Tudásbázis -> E-ügyintézés

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760533

Ezen belül a kérelmezői oldalon elérhető a BÁI (Beiratkozás általános iskolába) ügyhöz tartozó felület:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

FELHÍVÁS !

Általános iskolai beiratkozás

A beiratkozás idén két szakaszban történik:


1. A beiratkozás első szakasza 2020. április 6-24. 24:00 óra között zajlik. Ez ránk nem vonatkozik, mert ebben az időszakban csak a nem állami fenntartású általános iskolába, vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kell a szülőknek jelentkezniük.
A  gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül, ennek megerősítését a beiratkozás 2. szakaszában kell megtenni. Amennyiben a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja valaki beíratni a gyermekét, fel kell vennie a kapcsolatot az érintett általános iskolával.
2. A beiratkozás második szakasza 2020. április 28. és május 15. között zajlik. Ebben az időszakban azok a szülők/törvényes képviselők végzik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola, illetve azok, akik a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.
Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába.
Az jelentkezés, illetve a megerősítés online felületen történik (KRÉTA e-ügyintézés), valamint lehetőség lesz szükség esetén személyes ügyintézésre is. Az ezzel kapcsolatos részletek iskolánk honlapján találhatóak. A két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti a szülő gyermeke felvételét.

A személyes ügyintézés lehetősége: 2020. 04.29, 05.06, 05.13.  8-16 óra.

Részletesebb tájékoztató tovább kattintva található

Tornatermi Projekt

FONTOS FELHÍVÁS

Intézményi intézkedések rendezvényekkel kapcsolatban március-április hónap

Nyári napközi

tájékoztató

Étkeztetés

Befizetés időpontok

Felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása

Hittanoktatás 2020/2021