Virtuális iskolacsipegető

 

***

Az iskolát bemutató videó IDE KATTINTVA tekinthető meg.

***

A leendő elsős tanítók bemutatkozása IDE KATTINTVA érhető el.

***

„ A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek, azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani.” 

                                                                                                                           (J. F. Oberlin)

Örömmel tölt el bennünket, leendő elsős tanítókat, hogy mi vezethetjük be a kis elsősöket a betűk és számok világába. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek szívesen, jó kedvvel jöjjenek iskolába. Ezért igyekszünk az óráinkon jó hangulatot teremteni, ahol élmény lehet a tanulás. Figyelembe vesszük az óvodából jött gyermekek életkori sajátosságait annak érdekében, hogy a megfelelő módszerekkel, feladatokkal, játékosan ismertessük meg őket az írással, olvasással, számolással.  A szülőkkel való kommunikáció nagyon fontos számunkra. Együttműködve tudjuk megadni azokat az alapokat a gyerekeknek, melyek megalapozhatják a kiegyensúlyozott iskolás éveiket.

Iskolánk alsó tagozata, így mi, leendő első osztályos tanítók is az alapvető készségek és képességek, kulcskompetenciák biztos kialakítását tűztük ki célul. A gyermekek számára igyekszünk minél szélesebb körű lehetőséget biztosítani felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és a szabadidő hasznos eltöltésére. Differenciált bánásmóddal, a tanulók aktuális tudásához igazodó tanórákkal, a felzárkóztató foglalkozásokkal lehetőséget nyújtunk az ismeretek begyakorlására, a problémamentes továbbhaladás biztosítására.

Iskolánkban hagyománnyá vált, hogy az olvasástanítás Meixner-módszerrel történik. Így a gyermek az egyes betűk összekapcsolása útján, egyéni képességeinek megfelelő tempóban tanul meg olvasni. 

A matematika tanítása során a Mozaik tankönyveket használjuk.

A segítséget igénylő tanulókat fejlesztőpedagógusok is segítik.  Nagy hangsúlyt fektetünk a képességfejlesztésre, a kritikus kognitív készségek (számolási-, olvasás-, íráskészség) fejlesztésére.

Az első évfolyamtól minden osztályban heti egy órában angol nyelv tanulására nyílik lehetőség.

A tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli délutáni foglalkozásokon vehetnek részt.

                                                                                                               A leendő elsős tanítók

Iskolánk legfontosabb célkitűzései az oktatás területén:

 • Alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztése: ezen belül az anyanyelvi kommunikáció, a matematikai kompetencia és a hatékony, önálló tanulás
 • Logikafejlesztő órák beemelése első osztálytól
 • Szövegértés, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése – olvasóvá nevelés
 • Angol nyelv tanítása első osztálytól: 2020. szeptember 1-jével felmenő rendszerben első osztálytól beemeltük az angol nyelv tanítását-tanulását, s majd 4 év múlva, 5. osztálytól képesség szerinti differenciálással megjelenhet az emelt óraszámú angol oktatás is. 
 • Országos mérés eredményeinek elemzése és beépítése az egyéni fejlesztési munkába – cél az eredmények javítása
 • Központi felvételi eredmények javítása – felvételi előkészítők tartása
 • Felzárkóztatás mellett a tehetséggondozás szükségessége

Iskolánk legfontosabb célkitűzései az nevelés területén:

 • Saját arculat kialakítása, illetve további finomítása
 • Környezeti nevelés: rend, tisztaság fogalmának beépítése a mindennapokba; a tárgyi környezet megbecsülésére nevelés
 • Drámapedagógia alkalmazása a nevelési problémák megoldására – színjátszókörök szerepe
 • Békés szemlélet elsajátíttatása, bántalmazásmentes környezet kialakítása
 • Egészségnevelés: testi-lelki egészség, különös figyelemmel a függőséget okozó szenvedélyek kialakulására, sport, mozgás megszerettetése, erősítése, mobiltelefonoktól való függőség csökkentése

Hamarosan közzéteszünk foglalkozásokat, amelyekbe online módon a gyerekek is részt vehetnek, valamint lehetőségük lesz megismerkedni a tanító nénikkel az óvodában is.

Várjuk Önöket – Titeket szeretettel!

Veszprémi Klára

intézményvezető