Munkatársaink

Pedagógusok
Apkó Zsuzsanna (tanító)
Benkes Andrea (tanító – fejlesztő pedagógus)
Berényi Mária (matematika-földrajz)
Bird-Németh Éva (angol-matematika)
Csikósné Plauschin Katalin (ének-zene, matematika)
Csorba Lászlóné (angol)
Deme Istvánné (tanító)
Dominek Tünde (intézményvezető-helyettes)
Dudás Laura Erika (tanító)
Fábiánné Balajti Anikó (tanító- informatika)
Fabu Matild (német- fejlesztő pedagógus)
Fejérné Gál Timea (tanító)
Gyöpösné Gémes Ilona (német-ének)
Horváth Zoltán (technika-vizuális kultúra)
Horváthné Gyurcsán Erika (magyar – fejlesztő pedagógus)
Kabai Gabriella (testnevelés)
Kazár Tímea (angol)
Kádár József (tanító – testnevelés)
Kéri Marietta (angol)
Kiss Gábor (magyar-történelem)
Kissné Fehér Judit (biológia-földrajz)
Kissné Szabó Katalin Szilvia (tanító)
Kovács Krisztina (tanító – informatika)
Kovácsné Gyetvai Györgyi (tanító)
Kürti Orsolya (tanító – fejlesztő pedagógus)
Malinkó Judit (magyar)
Mándoki Réka Anna (tanító – angol)
Orci-Tóth Enikő (tanító – ének)
Pichler Rudolf (testnevelés)
Róth Ágnes Veronika (alsós tanító)
Simon Gyöngyi (matematika)
Steigervald Róbert (tanító)
Szentgróti Tóth Tamás (intézményvezető-helyettes)
Tácsik Luca (napközis nevelő)
Tóth Luca (történelem – informatika)
Várszegi Krisztina (angol óraadó)
Veszprémi Klára (intézményvezető)
Zumpf Anikó (tanító)

Pedagógus munkát közvetlenül segítő munkatársak
Albert Mónika (pedagógiai asszisztens)
Beleslin Judit (iskolatitkár)
Káli Éva Szilárda (ped. asszisztens)
Kenyó Andrea (ped. asszisztens)
Szabados Ágnes (ped.asszisztens)

Technikai dolgozók
Csibiné Nagy Magdolna (takarító)
Dobos Anikó (takarító)
Jászberényi Lászlóné (takarító)
Miszlai Mária (takarító, portás)
Szász Ferenc (karbantartó)
Széplaki Imre (karbantartó)
Tudja Andrásné (takarító)
Vincze Istvánné (takarító)
Wunsch Ildikó (portás)

Konyhai dolgozók
Brezóczki Mihályné (konyhás)
Dein Jánosné (konyhás)

Önkormányzati kisegítő munkatársak
Guth Rita (közmunkás – önkormányzat)

Pedagógus napi elismerésre a 2019-20. tanévben kiemelkedő munkájáért Berényi Mária és Malinkó Judit kolléganőket szavazta meg a tantestület. Munkájukat ezúton is köszönjük, az elismeréshez pedig gratulálunk!

Berényi Mária nyolc éve tagja a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola tantestületének.
Háromgyerekes anyaként is nagy szeletet vállal az intézményi feladatokból. Mind a gyerekek, mind a munkatársai felé rendkívüli segítőkészséggel fordul. Gyors, kreatív, hatékony munkavégzés jellemzi. A 2019-20-as tanévben végzős osztályfőnökként, felsős munkaközösség-vezetőként mentortanári pedagógus szakvizsgát szerzett. Munkáját ezúton is köszönjük.

Malinkó Judit 2017 augusztusa óta tagja a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola tantestületének, s ez alatt a pár év alatt kivívta kollégái elismerését. Nem véletlen, hiszen tevékenyen részt vesz az iskolai programokban, a kezdetektől segíti a Belső Ellenőrzési Csoport munkáját. Szakmai elkötelezettségét mutatja, hogy a Bolyai magyar versenyre felkészített csapatok közül az egyik országos döntős lett. Kiváló osztályfőnök: a gyerekek és a szülők egyaránt szeretik és tisztelik. Osztályával évről évre látványos és szívet melengető farsangi produkciókkal kápráztatja el iskolánk közösségét. Munkáját ezúton is köszönjük.

Veszprémi Klára
intézményvezető