Erkölcstan

Az iskolai hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről szóló tájékoztató nap.

2020. március 5., 14.00-16.00 órakor