Iskolatörténet

Andrássy Gyula öccse, Andrássy Aladár a 19. század második felében Vecséstől délre megvette Halom-puszta egy részét, melyet Halomegyházának, Halomegyház-pusztának hívtak. A területen szántóföldek, rétek és óriási részen nádasok feküdtek. Sertéstelepet, tejgazdaságot hozott itt létre, illetve építtetett egy vadászházat. (Ma: Barcsay u.1., Bálint Ágnes Emlékház) Ebben a vadászházban 1872 és 1884 között többször megfordult Ferenc József, Erzsébet királyné illetve az akkori főnemesség jelentős része. Erzsébet királynénak Andrássy Aladár külön szobát is tartott fenn.

Andrássy Aladár 1903-ban meghalt, birtokát fia, Andrássy Sándor örökölte. Ő 1909-ben eladta a területet egy banknak. A Magyar Telepítő és Parcellázó Bank 1909/ 1910-ben parcelláztatta a hajdani Andrássy-birtok egy részét, kialakult az Andrássy-telep. Főleg munkáscsaládok költöztek ide, több mint 2000 fővel nőtt Vecsés lélekszáma. A lakosság növekedésével egyre szükségesebbé vált egy állandó iskola. Az iskola építésére kiírt pályázatot Hörherr Elemér és Nedits Hubert vállalkozók nyerték, az ő irányításukkal épült fel az intézmény.

“Szeressétek ezt az iskolát, mely oázis a sivatagban!”                                                                                /Hanauer István püspök, 1929/

1928 – 1946: Andrássy-Telepi Római Katolikus Elemi Népiskola

1927. május 15-én rakták le iskolánk alapkövét, 1928. február 1-jén pedig elindult a tanítás. A tanárok az Isteni Megváltó Leányai rend apácái voltak, akik az épület zárda részében laktak. Az iskolának kis harangtornya és kápolnája is volt, mivel ekkoriban még nem volt a telepen templom. Hétköznapokon tanítás folyt, hétvégenként az összenyitható termekben szentmisét celebráltak. Az alsós udvar mai műfüves részének a helyén állt a lelkészlakás. Az iskolához, zárdához baromfiudvar, kert, szőlőlugas és rózsafák is tartoztak.

Elsőtől negyedik évfolyamig jártak ide a gyerekek, mai szóhasználattal csak alsó tagozat volt. Főleg az Andrássy-telep munkásainak gyermekei és a Halmy-uradalom cselédségének, személyzetének gyermekei tanultak nálunk. De jártak ide tanulók Alsóhalomból, a Faluból, a Felső-telepről, Gyálligetről, Középhalomból, a Lőb-majorból és a Máder-telepről is.

A háború miatt 1944. április 1-jével zárták az apácák az évet. A tanítás mostoha körülmények között, de folyt tovább ősszel is. Volt kisdiák, aki meghalt a holokausztban, mások életüket vesztették bombatámadásokban, harci cselekményekben. Egy visszaemlékezés szerint a háborúban német bombázók eltalálták a harangtornyot. A harang, a harangszó viszont még a háború után is hallatszott, a torony később lett lebontva.

1946 – 1948: Római Katolikus Általános Fiú- és Leányiskola

Az utolsó háború előtti tanévben, 1943/44-ben az elsősök létszáma 80 fő volt. 1945-ben 24-en maradtak másodikra! Később még heten utóvizsgát tettek. A többiek egy része később tért vissza, de többen soha. Talpra kellett állni! A nővérek és segítőik másodszor is iskolát teremtettek.

Még a háború utóhatása volt egy szörnyű tragédia: 1946. március 1-jén délután egy kilencéves kisdiák életét vesztette aknarobbanásban.

1946 májusában a kollektív bűnösség jegyében kb. 1500 vecsési svábot telepítettek ki. Iskolánkból ez hét családot érintett.

1948 – 1951: Vecsés-Telepi Állami Általános Iskola

1951 – 1952: Andrássy-Telepi Állami Általános Iskola

1948-ban kiépült Rákosi zsarnoksága, iskolánkat erőszakkal elvették az egyháztól, az apácákat elkergették. Weisz M. Leonides nővér Ausztriába menekült. Az iskolákat Vecsésen is összevonták.

1952 – 1956: Martinovics Téri Állami Általános Iskola

1956 – 1964: Martinovics Téri  Általános Iskola

1950-től felső tagozatos oktatásunk is van, 1951-től bekapcsolódtunk az úttörőmozgalomba, 1953-tól pedig működik a napközi. 1958-ban felépül a templomunk a téren, gyönyörű összhangot alkotva az iskola régi épületével. 1963-ban kész lesz a templomtorony, és megszólal a harang, egész a mai napig tudatva, mikor van dél. 1961-től indul a dolgozók iskolája,

1964-1990: 2.sz. Általános Iskola

Az 1960-as években Kádár konszolidálja hatalmát. Az ország gazdasága erősödik. 1971-ben bevezetik a központi fűtést, 1976-ban pedig megszületik a központi konyha. 1988-ban felépül az új épület és a tornaterem, 1989-ben pedig megtörténik a rendszerváltás, hazánk szabad, demokratikus országgá válik.

1990-2002: Martinovics Ignác Általános Iskola

1989 és 1991 között átalakítják a régi épületet, kialakul a konyha és az ebédlő. A régi főbejárat visszakapja eredeti formáját, visszakerül a címer és az “Elemi-Népiskola” felirat. Az 1990-es években elindulnak a településen belüli versenyek. 1992-ben tantermeket alakítanak ki a tetőtérben. 1999-ben Kordás Sándor kopjafát farag az aradi vértanúk emlékére, a kopjafa az iskola elé kerül. Innentől itt tartja a település az aradi megemlékezéseket.

2002-2015: Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola

2002-ben népszavazás dönt az iskola régi nevének részleges helyre állításáról. Andrássy Gyula nevére szavaznak a helyiek, az iskola előtti tér pedig újra Erzsébet tér lesz. 2002-ben Pista bácsi (Gál István) könyvet ír az iskoláról. Színjátszóink és kézilabdásaink, szavalóink és más versenyzőink sorra viszik hírünket település szerte.

2015-?: Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola

2017-ben felújítják az iskola épületét, mi pedig éljük tovább a történetet. Járunk a kilencvenéves falépcsőn, tanulunk a hajdani zárda helyén, fénymásolunk a harang helyén, tanítunk a volt kápolnánál, vissza-visszagondolunk a múltra, ahogy egyszer talán majd ránk is visszagondolnak. Boldog kilencvenedik születésnapot Andrássy iskola!

Kiss Gábor

Forrás:

Andrássy iskola jogelődjei, Felvételi Napló 1950 – 1964

Andrássy-Telepi Római Katolikus Elemi Népiskola, Anyakönyvi Napló 1928 – 1946

Budapesti Hírlap 1909 és 1910-es számai

Gál István (2002):Az Andrássy-telep és iskolájának története. Az Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány, Vecsés.

Gazdasági Mérnök 1884-es számai

Gúth Zoltán visszaemlékezései: http://www.visszaemlekezesek.hu/guth-zoltan

Hefler Gábor: Historia Domus (Andrássy-telepi Plébánia) 1926, 1940-1991. Kézirat.

Pesti Hírlap  1911-es számai

Ribai M. Elma (1994):Az Isteni Megváltóról nevezett nővérek. Magánkiadás, Győr.

Vadász- és Versenylap 1872 – 1884 közötti számai

Vecsési Hírlap 1927-1932 közötti számai

1897-es Gazdacímtár

www.megvaltosnoverek.hu

KRONOLÓGIA

1927. máj.15. Alapkőletétel 1928. febr.1.

Indul a tanítás

1929

Szívgárda

 1931

Halmy-telep

1934

Önképzőkör

1944

Háború

1945

Újrakezdés

1948

Államosítás

1950

Felső tagozat

1951

Úttörő-

mozgalom

1953

Napközi

1956 1958

Templom

1958

Présházi termek

1961

Dolgozók

iskolája

1962

Tatarozás

1963

Harang

1967

Halmi

iskola

1971

Központi

fűtés

1973

Korszerűbb

világítás

1974-

Ősz Béla igazgató

1976

Központi

konyha

1984

Kazán

1988

Új épület,

tornaterem

1989-1991

A régi épület

felújítása

1990

Helyre áll a

főbejárat

1991

Konyha,

zeneiskola

1992

Tetőtéri termek

1998

Iskolai

színjátszás

1999

Aradi

Kopjafa

2002

Gál István

könyve

2007

Kincskereső

Kisszínpad,

Színe-Java

2017

Az iskola

felújítása

1928 – 1946: Andrássy-Telepi Római Katolikus Elemi Népiskola

1946 – 1948: Római Katolikus Általános Fiú- és Leányiskola

1948 – 1951: Vecsés-Telepi Állami Általános Iskola

1951 – 1952: Andrássy-Telepi Állami Általános Iskola

1952 – 1956: Martinovics Téri Állami Általános Iskola

1956 – 1964: Martinovics Téri  Általános Iskola

1964-1990: 2.sz. Általános Iskola

1990-2002: Martinovics Ignác Általános Iskola

2002-2015: Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola

2015-?: Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola