Alapítvány

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról
A kezdeményezett adószáma: 18669567 1-13
A kezdeményezett neve: AZ ANDRÁSSY-TELEP IFJÚSÁGÁÉRT 

Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány

2220 Vecsés, Erzsébet tér 1.

Bankszámla:65100091-10095832

ALAPÍTÓK

Gál István, Jugovits József, Kádár József, Kári János, Rakovszky Zsuzsanna, Rebenyák Jánosné, Szalontai János, Szigetvári Istvánné

AZ ALAPÍTVÁNY JELLEGE, JOGÁLLÁSA ÉS IDŐTARTAMA

Az alapítvány nyitott, közhasznú alapítvány, mely határozatlan időre jött létre.

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

A Vecsés Andrássy-telepén élő 20 év alatti fiatalok kulturális és sporttevékenységének, kulturális rendezvényeinek támogatása. A szabadidő kulturált felhasználásának elősegítése, a számítógépes és az idegen nyelvi oktatás fejlesztése. A természetjárás, a környezetvédelem, továbbá a gyermekek táborozásának elősegítése. Támogatás nyújtása a művelődési és sportprogramok felszereléseinek, eszközeinek beszerzéséhez. Ismeretterjesztő kiadványok megjelentetésének és terjesztésének segítése. Az Andrássy-telepen élő családok életvezetési és gyermeknevelési problémáinak megoldásához való segítségnyújtás.Az iskola tárgyi eszközeinek bővítésének és fenntartásának támogatása.

Az alapítvány célját pályázatok kiírásával, ösztöndíjak alapításával, illetve céltámogatások formájában valósítja meg.

AZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE

Az alapítvány a bírósági közhasznúsági nyilvántartásba vételét követően a közhasznú szervezetekről szóló (1997.évi CLVI. Törvény 26. §. C.) pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi:

  1. Az általános iskoláskorúak esélyegyenlőségének elősegítése
  2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  3. Kulturális tevékenység
  4. Kulturális örökség megóvása
  5. Környezetvédelem
  6. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
  7. Egészséges életmódra nevelés
  8. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

„Az Európai Unió, az integráció támogatása”

AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

Az alapító az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerveként a Kuratóriumot bízza meg.

Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma – az elnököt is beleértve – 5 fő. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány mint közhasznú szervezet vezetői tisztségviselői.

A Kuratórium mindenkori elnöke a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola – megszűnése esetén jogutódja – igazgatója.

A Kuratórium tagjait az Alapítók bízzák meg, (indokolt esetben) ők jogosultak a megbízást visszavonni.

A KURATÓRIUM TAGJAI:

Elnök:

Veszprémi Klára

Tagok:

Mucska Zsolt 

 Lőveiné Kiss Veronika

Váradiné Németh Valéria

Szabó Ferencné